outsource

Outsourcing it

Outsourcing jest skrótem z języka angielskiego outside-resource-using, czyli wykorzystanie źródeł zewnętrznych. Polega na przekazywaniu zadań firmie zewnętrznej specjalizującej się w konkretnej branży. Różne oblicza Outsourcingu Obszarów oddawanych zewnętrznym firmom do obsługi jest bardzo wiele m.…